Mechanical Engineer - Client Solutions

 • Eersel, Noord-Brabant, Netherlands
 • English
 • Full-time
 • Engineering and Design
 • SCHS2-04-V1

For English - scroll down.

Premier Tech is een van de grootste producenten van industriële flexibele verpakkingsmachines in de branche. Wil je bijdragen aan ons succes? Ben je klantgericht, gedreven en heb je een passie voor technologie? Dan ben jij misschien de Mechanical Engineer die wij zoeken!

De rol:
Je werkt samen met een Client Manager en een Project Manager om oplossingen te bedenken voor het wijzigen of upgraden van machines van klanten. Dit omvat het voorbereiden van offertes en het uitwerken van klantorders met de hulp van Engineers in verschillende disciplines. Je brengt nauwkeurigheid in balans met efficiëntie tijdens meerdere, simultaan lopende projecten van verschillende complexiteit, waarbij je de uitdaging op tijd en logisch oplost. Goede communicatie is essentieel en je dient bereid te zijn om klantlocaties te bezoeken.

Jouw verantwoordelijkheden:

Afhandeling van klantaanvragen - Projectanalyse, kostenberekening en quote formulering

 • Analyseer het klantverzoek op haalbaarheid en plan afhandeling ervan;
 • Bezoek de klantlocatie;
 • Bepaal, als je alle informatie hebt, de manier waarop aan het klantverzoek kan worden voldaan;
 • Bespreek het verzoek met alle noodzakelijke partijen en houd de vereiste input bij;
 • Ontferm je over de mechanische kant van de aanvraag;
 • Verzamel offertes van leveranciers voor de benodigde onderdelen;
 • Verzamel alle input in een calculatie document, bepaal de prijs en stel een offerte op;
 • Beschrijf de klantoplossing en bepaal de leveringseisen. 

Uitwerken van orders - Ontwerpen, tekenen en documenteren

 • Organiseer de kick-off van het project met betrokken partijen;
 • Modelleren en tekenen van de benodigde onderdelen;
 • Bijwerken van bestaande tekeningen om nieuwe items op te nemen;
 • Stuur tekeningen naar de inkoopafdeling samen met verschillende materiaaleisen;
 • Assisteer de Project Manager bij het toevoegen van inkoopitems aan het bestelsysteem en door de levertijden bij te houden;
 • Bereid de documentatie voor Assembly en Installation van de bestelde onderdelen voor.

Jouw profiel:

 • Bachelor in Mechanical Engineering met affiniteit voor machinebouw en/of mechatronica;
 • Kennis van de functie en bruikbaarheid van apparatuur op een productielijn;
 • Ervaring met mechanische tekeningen en productmodellering;
 • Kennis van mechanische, pneumatische en elektrische componenten;
 • Ervaring met CAD-systemen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (schrijven en spreken) in Nederlands en Engels.

 
ENGLISH:
 

Premier Tech Chroos is one of the largest industrial flexible packaging equipment manufacturers in the industry. Do you want to contribute to our success? Are you passionate, customer oriented and do you have a keen eye for quality with a passion for technology? Then you may be the Mechanical Engineer we are looking for!

The role:
You will be working alongside a Client Manager and a Project Manager to come up with solutions for changing or upgrading customer’s machines. This involves preparing quotations as well as working out customer’s orders with the help of engineers in different disciplines. You balance accuracy with efficiency during during various, simultaneously running projects of different complexity and solve the challenge in a timely and logical way. In addition, you need to be a good communicator and you need to be willing to visit customer sites.

Your responsibilities:

Handling client requests – Project analysis, costs calculation and quote formulation

 • Analyze the customer request on feasibility and schedule its completion;
 • Visit customer sites;
 • When all information is in, determine the way the customer request can be satisfied;
 • Discuss the request with all necessary parties and keep track of their required input;
 • Take it upon you to handle the mechanical side of the inquiry;
 • Collect quotes from suppliers of the parts that are needed;
 • Combine all input into a calculation document, determine the request price and set up the quote;
 • Describe the solution for the customer and set the delivery boundaries. 

Working out orders – Designing, drawing and documenting

 • Organize kick-off of project with involved parties;
 • Modelling and drawing of the necessary parts;
 • Updating of existing drawings to include new items;
 • Send drawings to purchasing department along with various material requirements;
 • Assist Project Manager by adding buying items into the ordering system and by keeping track of the delivery times;
 • Prepare necessary documents for Assembly and Installation of the ordered parts.

Your profile:

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering with an affinity for machinebuilding and/or mechatronics;
 • Knowledge of function and usability of equipment on a production line;
 • Experience with mechanical drawings and product modeling;
 • Knowledge of mechanical-, pneumatic and electrical components;
 • Experience with CAD-systems;
 • Excellent communication skills (writing & speaking) in Dutch and English.

 

Apply Now